Làm thế nào để xây dựng hệ thống quản lý đơn hàng (OMS) và triển khai một giải pháp tích hợp nhiều API của bên thứ ba (Shopify, Avalara, Accertify, v.v.). Quá trình xây dựng này liên quan đến việc lập chiến lược, kiến trúc và triển khai một giải pháp thương mại điện tử hoàn chỉnh và tích hợp.

 

Một lưu đồ thương mại điện tử là gì? OMS là gì?

Lưu đồ thương mại điện tử là một tập hợp các thành phần, các yếu tố xử lý dữ liệu và dịch vụ được kết nối trong một chuỗi để dẫn dắt khách hàng tiềm năng qua các giai đoạn khác nhau của một quy trình bán hàng.

Hệ thống quản lý đơn hàng hay OMS là một hệ thống tập trung đơn nhất giúp các doanh nghiệp bán lẻ quản lý theo kỹ thuật số và tự động hóa vòng đời của các đơn đặt hàng. Một OMS theo dõi tất cả thông tin và dữ liệu vận hành cần thiết mà cần có để quản lý một cách hiệu quả hoạt động kinh doanh bán lẻ trực tuyến (từ tạo đơn hàng đến giao hàng cho khách hàng) và cung cấp cho cả nhân viên và khách hàng khả năng theo dõi đơn đặt hàng từ đầu đến cuối. Nói tóm lại, OMS giúp một doanh nghiệp bán lẻ trật tự hoá và tự động hóa  đồ thương mại điện tử của mình.

Quy trình đặt hàng

Các luồng đơn đặt hàng sau đây mô tả các giai đoạn khác nhau mà một đơn đặt hàng phải trải qua trong quá trình quản lý đơn đặt hàng.

1

Đặt hàng: Từ việc đặt hàng của khách hàng đến việc vận chuyển / hoàn thành đơn đặt hàng

Làm thế nào để triển khai một OMS thành công? Có thể xem xét một số yếu tố như:

  1. Độ tin cậy

Độ tin cậy của hệ thống quản lý đơn đặt hàng được xác định bởi hai yếu tố: thời gian chết tối thiểu và khả năng mở rộng; tức là khả năng xử lý khối lượng đơn đặt hàng khổng lồ với độ trễ tối thiểu. Hầu hết các trang web thương mại điện tử có những giờ cao điểm lượng truy cập trang web trong đó lượng đặt hàng tăng mạnh trong một khoảng thời gian rất ngắn và những khoảng thời gian khác mà lưu lượng truy cập trang web là tối thiểu. Hệ thống quản lý đơn đặt hàng mạnh mẽ có thể nhanh chóng mở rộng và thu hẹp quy mô để giải quyết các biến động thường xuyên thay đổi trong lưu lượng đơn đặt hàng với thời gian ngừng hoạt động tối thiểu.

  1. Khả năng phục hồi

OMS có khả năng phục hồi là OMS có khả năng chịu lỗi. Hệ thống quản lý đơn hàng được triển khai hiệu quả được trang bị các công cụ và kiểm soát quản trị cần thiết để đảm bảo rằng các lỗi được nhân viên có trình độ giải quyết nhanh chóng với mức độ phức tạp tối thiểu. Với các biện pháp kiểm soát quản trị phù hợp, các công ty có thể thiết lập các bộ lọc để đảm bảo rằng các vấn đề đơn giản nhất được giải quyết bởi các nhân viên không chuyên về kỹ thuật và chỉ những vấn đề kỹ thuật khó khăn hơn mới đến tay các kỹ sư.

  1. Tính linh hoạt

Hệ thống quản lý đơn hàng hiệu quả nhất cũng là những hệ thống không ngừng phát triển thông qua việc bổ sung các tính năng mới. Các tính năng này đẩy nhanh, hợp lý hóa và đơn giản hóa quy trình quản lý đơn đặt hàng và cho phép các doanh nghiệp thương mại điện tử luôn cung cấp trải nghiệm người mua tốt hơn cho khách hàng của họ. Ví dụ về các tính năng trong OMS có thể bao gồm hỗ trợ khách hàng (khiếu nại của khách hàng, các vấn đề và chuyển hàng cũng như trả lại đơn đặt hàng) và báo cáo (dữ liệu hiệu suất OMS, phân tích kinh doanh, v.v.). Do đó, các công ty đang tìm cách triển khai các hệ thống quản lý đơn hàng thành công nên đảm bảo rằng việc thêm các tính năng mới là một quy trình càng đơn giản càng tốt.

  1. Báo cáo

Dữ liệu và phân tích đóng vai trò quan trọng trong việc triển khai hệ thống quản lý đơn hàng thành công. Phân tích giúp các doanh nghiệp thương mại điện tử đánh giá hiệu quả tổng thể của các quy trình quản lý đơn đặt hàng của họ và giúp xác định các khu vực có vấn đề. Thông tin chi tiết thu thập được từ dữ liệu cũng cho phép các doanh nghiệp thương mại điện tử đưa ra các quyết định kinh doanh sáng suốt hơn như xác định và tận dụng các xu hướng và cơ hội. Các ví dụ minh họa tiện ích của báo cáo bao gồm việc sử dụng phân tích để đánh giá hiệu quả của các chiến dịch tiếp thị theo mùa, xác định mức cao nhất trong lưu lượng truy cập trang web, tạo phiếu mua hàng trong thời gian giới hạn, v.v.